Prepp og snø

Snøproduksjon

Snøproduksjon igangsettes i kveld, 5.1.2018, i sort løype, dvs. mellom Solemskogen og skibroa ved P-plassen Linderudkollen. Det vil være 4 kanoner i gang i denne sløyfa fram til onsdag hvis det holder seg kaldere enn -5 grader, slik som yr.no varsler. Det varsles vind fra nord slik at støy fra kanonene vil ‘blåse bort’ fra bebyggelsen på Solemskogen og dermed gi minst mulig sjenanse for naboer.

NB! NB! Sort løype vil i denne perioden være stengt for skigåing, også turgåing. Sperrebånd og skilt vil bli satt opp.

Alternativ trasé fra Solemskogen til Linderudkollstua vil være løypa bak hoppbakkene. Den kommer ned på lysløypa rett sør for stua. Det er litt lite snø i denne terrengløype, men framkommelig.

Prepp

Arena og løyper forøvrig er preparert. Det er ikke satt klassisk spor i blå løype fordi det er litt lite snø i denne og fare for å komme ned på grusen.

Reklamer